Navigácia

Obsah

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

Typ: ostatné
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností 1Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na obec Ivachnová / listinne, elektronicky/. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na stránke obce.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

Predaj nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Kúpa nehnuteľnosti
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy

Dedičstvo
Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Darovanie
Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

Stavebný pozemok
Predložiť právoplatné stavebné povolenie

Kolaudácia stavby
Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby

Odstránenie stavby
Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom

Zmena užívania stavby
Predložiť doklad o zmene užívania stavby

Zmena charakteru pozemku
Dražba
Predložiť osvedčenie o priebehu dražbyIné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane sú:

Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S
Predložiť fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2020


Prílohy

Vytvorené: 19. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2021 13:07
Autor: Správca Webu