Oznam o vývoze TKO a separovaného odpadu

Vzhľadom na množiace sa problémy a sťažnosti vo vývoze TKO a separovaného zberu spoločnosti vyvážajúce odpad pristupujú od 1.1.2024 k opatreniam, ktorých snahou je zlepšenie fungovania samotných vývozov a triedenia druhotných surovín.

- tuhý komunálny odpad sa bude vyvážať iba v nádobách čiernej farbe a pozinkovaných 110 l nádob tzv. popolníc.

- separovaný zber plasty budú vyvážané iba v žltých kontajneroch, resp. žltých a priesvitných vreciach. 

- separovaný zber papier bude vyvážaný iba v modrých nádobách, v modrých priesvitných vreciach, resp. papier vložený v krabiciach na voľno. 

V prípade že obsah nádob na tuhý komunálny odpad a separovaný zber nebude zodpovedať požadovanému zloženiu nebude nádoba/vrece vyvezená/né. 

Takto znečistené nádoby/vrecia budú označené nálepkou, bude spravená fotodokumentácia aj s popisným číslom domu. 

Dúfame, že týmito opatreniami budeme našu vzájomnú spoluprácu vylepšovať k vzájomnej spokojnosti. 

Dátum vloženia: 27. 12. 2023 12:20
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 12. 2023 12:23
Autor: Správca Webu