Navigácia

Obsah

Materská škola Ivachnová

O nás

Materská škola bola spustená do prevádzky v r. 1974.
Prevádzka: 6:30 - 16:00 hod.
Počet detí 39
Dopoludnia 2 triedy
Popoludní 2 trieda

Zriaďovateľ: obec Ivachnová

Kontakt

Adresa: 
MŠ Ivachnová 7
Ivachnová č. 7
03483 pošta Liptovská Teplá

Telefón: 0918 / 110 724
E-mail: msivachnova@gmail.com

Zamestnanci MŠ

Riaditeľka: Marta Vonsová
Učiteľky:  Bc. Zuzana Meleková, Mgr. Soňa Bodorová, Mgr. Veronika Hladká
Upratovačka: Daniela Fridrichová
Vedúca jedálne: Ivana Cibuľová
Kuchárka: Oľga Fedorová
Kuchárka: Ivana Zigová

Oznamy

12.04.2021

Zápis detí do Materskej školy Ivachnová 7

Zápis detí do MŠ sa uskutoční v dňoch od 10.5.-14.5.2021 bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

Detail

05.02.2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti

Od 8.2.2021 sa materská škola otvára pre všetky deti. Zákonný zástupca pri vstupe do MŠ predkladá Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Detail

18.05.2020

Kontakty určené na pomoc deťom a rodinám

Linky pomoci a organizácia poskytujúce pomoc

Detail

18.03.2020

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Termín zápisu detí do Materskej školy bude upresnený.

Detail

Foto MŠ

13.11.2018

Škôlka

Škôlka

Fotky

Detail