Navigácia

Obsah

Naše aktivity

Denný poriadok

06:30   –     08:30 –   schádzanie, ranný filter, hry a hrové činnosti,cvičenie
08:30   –     09:00–    hygiena, desiata
09:00    –   10:00 –   edukačné aktivity,
10:00   –     11:30 –     pobyt vonku
11:30    –     12:00 –      obed, hygiena
12:00     –    14:30 –    popoludňajší odpočinok
14:30    –    15:00 –     hygiena, olovrant
15:00    –     16:00 –   hry a hrové činnosti, hry podľa voľby detí

 

ANGLIČTINA: krúžok

TANEČNÁ: krúžok

 

ZBER PAPIERA.  Raz za 3 mesiace prebieha u nás zber papiera. Zberový papier vymeníme za toaletný papier, vreckovky, alebo kuchynské utierky, podľa našich potrieb. Získané papierové výrobky slúžia výlučne pre účely MŠ. Nezbierame kartóny. Časopisy, letáky, papiere... treba zviazať špagátom. Uvítame zberový papier od rôznych občanov, organizácií, firiem.

ZBERNÉ NÁDOBY.  V MŠ sa venujeme aj zberu:

1. použité elektrobatérie

2. elektroodpad

3. tonery a cartridge

4. staré mobilné telefóny

V MŠ máme na to pripravené špeciálne nádoby. Za nazbieraný odpad získavame body, ktoré potom vymieňame za učebné pomôcky ako: lep, fixy ...