Navigácia

Obsah

Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2021

                                                           počet obyvateľov                            muži                     ženy

stav k 1.1.2021                               682                                                       326                       356

narodili sa                                          7                                                           2                            5

umreli                                                10                                                           3                            7

prisťahovali sa                                23                                                           9                           14

odsťahovali sa                                13                                                            5                            8

 

stav k 1.1.2022                               689                                                    329                        360