Navigácia

Obsah

Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2018

                                                           počet obyvateľov                            muži                     ženy

stav k 1.1.2018                               636                                                       309                       327

narodili sa                                          9                                                            4                            5

umreli                                                  5                                                             3                            2

prisťahovali sa                                32                                                           13                         19

odsťahovali sa                                 20                                                          10                         10

stav k 31.12.2018                         652                                                       313                       339