Navigácia

Obsah

Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2022

                                                           počet obyvateľov                            muži                     ženy

stav k 1.1.2022                               689                                                       329                       360

narodili sa                                          8                                                            6                            2

umreli                                                  6                                                            3                            3

prisťahovali sa                                47                                                          22                         25

odsťahovali sa                                 24                                                         10                         14

 

stav k 1.1.2023                              714                                                       344                     370