Navigácia

Obsah

Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2019

                                                           počet obyvateľov                            muži                     ženy

stav k 1.1.2019                               652                                                       313                       339

narodili sa                                          8                                                            3                            5

umreli                                                  3                                                             -                            3

prisťahovali sa                                19                                                           9                          10

odsťahovali sa                                 13                                                           7                           6

stav k 31.12.2019                         663                                                       318                       345