Navigácia

Obsah

Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2017

                                                           počet obyvateľov                            muži                     ženy

stav k 1.1.2017                               614                                                       297                       317

narodili sa                                         10                                                           6                           4

umreli                                                   6                                                            2                          4

prisťahovali sa                                26                                                           11                         15

odsťahovali sa                                   8                                                            3                           5

stav k 31.12.2017                           636                                                      309                       327