Navigácia

Obsah

Štatistické údaje

Štatistika obyvateľov obce Ivachnová za rok 2023

                                                           počet obyvateľov                            muži                     ženy

stav k 1.1.2023                               713                                                         343                       370

narodili sa                                          6                                                            3                            3

umreli                                                  0                                                            0                            0

prisťahovali sa                                14                                                            7                            7

odsťahovali sa                                  7                                                             3                            4

 

stav k 31.12.2023                          726                                                       350                     376