Školné - mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

od 1.1.2023 je účinné VZN

Oznamujeme rodičom, že podľa VZV č. 4/2022 mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza na bankový účet:

 

SK19 5600 0000 0083 0459 8001

suma 15,- €

 

Variabilný symbol: rok mesiac za ktorý je platba napr.: 202301

Poznámka: meno dieťaťa

Platbu je potrebné uskutočniť do 10.dňa v príslušnom mesiaci.

Predškoláci školné neplatia!

Dátum vloženia: 11. 1. 2023 16:44
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 9. 2023 9:33
Autor: Správca Webu