Navigácia

Obsah

Samospráva

Tlačivá

Súpisné čísla na budovy

Doklady- Pre novostavby a stavby postavené po 1.10.1976 k vy­daniu listiny o určení súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

  • Tlačivo – Žiadosť o určenie súpisného čísla
  • doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
  • kolaudačné rozhodnutie s vyznačením právoplatnosti, pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie
  • zameranie adresného bodu (súradnice vchodu do domu vyhotovené geodetom z GP pre kolaudačné rozhodnutie
  • údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú

Drobná stavba

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby.rtf

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_stavebnych_uprav.docx

Stavebné povolenie

Žiadosť - súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečistenia

ziadost_suhlas_na_povolenie_stavby_mzzo_1.rtf

Kolaudácia

Žiadosť - súhlas k užívaniu malého zdroja znečistenia

ziadost_suhlas_k_uzivaniu_mzzo_1 (1).rtf

Výrub drevín

Žiadosť - výrub drevín

ziadost_o_vyrub_drevin.doc

Stránka

  • 1