Navigácia

Obsah

Späť

Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2016

zapisnica_a_uznesenie_z_28.1.2016.pdf

Prílohy k zápisnici: Návrh plánu kontrolnej činnosti

                                       Správa o kontrolnej činnosti

Vyvesené: 28. 1. 2016

Späť