Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OCÚ-S2022/00144

Kolaudačné rozhodnutie RD Ing. Martin Pudiš a manželka

Vyvesené: 22. 6. 2022

Dátum zvesenia: 8. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť