Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Ján Ďurnek. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Liptovská Teplá si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ivachnovej v lehote do 11.08.2022.


Dátum vyvesenia: 25.07.2022
Dátum zvesenia:   11.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

V zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie "Oznámenia o uložení zásielky" pre adresáta Zuzana Lukáčová. Oznámenie o uložení zásielky vydané Slovenskou poštou, pobočka Liptovská Teplá si môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ivachnovej v lehote do 11.08.2022.


Dátum vyvesenia: 25.07.2022
Dátum zvesenia:   11.08.2022

 

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť