Navigácia

Obsah

Späť

Číslo registratúrneho záznamu: OSS- 235-2/2022-SK

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania PhDr. M. Poliaková

Vyvesené: 25. 7. 2022

Dátum zvesenia: 10. 8. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť