Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: 1127/2022

Územný plán regiónu Žilinského kraja

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ je zverejnená na internetovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

ÚP regiónu Žilinského kraja

Vyvesené: 24. 11. 2022

Dátum zvesenia: 10. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť