Navigácia

Obsah

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Archív - zákazka 'Modernizácia športového ihriska pri KD Ivachnová'

 • Názov
  Modernizácia športového ihriska pri KD Ivachnová
 • Kategória zákazky
  Zákazka s nízkou hodnotou § 117
 • Popis
 • Dátum zverejnenia
  2.9.2019
 • Zakázka stornovaná k