Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2017

Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_navrh.pdf Stiahnuté: 288x

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2_hotove_1.pdf Stiahnuté: 276x

2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej škoky, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019

vzn_12018_o_urceni_vysky_dotacie_2.pdf Stiahnuté: 290x

Stránka