Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej škoky, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019

vzn_12018_o_urceni_vysky_dotacie_2.pdf Stiahnuté: 276x

Stránka