Navigácia

Obsah

Správy

29.11.2023

Termín vývozov triedeného odpadu 1

Termín vývozov triedeného odpadu

Vývoz plastov, papiera a TKO

Detail

27.11.2023

Návrh VZN č. 1/2023 a 2/2023

V sekcii zverejňovanie, VZN bol zverejnený návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach na území obce Ivachnová a návrh VZN č. 2/2023 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Detail

27.11.2023

Stretnutie so sv. Mikulášom 1

Stretnutie so sv. Mikulášom

Obec Ivachnová Vás srdečne pozýva na Stretnutie so sv. Mikulášom, ktoré sa bude konať dňa 08.12.2023 od 16:00 hod. V záhrade kultúrneho domu.

Detail

24.11.2023

Návrh rozpočtu obce Ivachnová na roky 2024 - 2026 1

Návrh rozpočtu obce Ivachnová na roky 2024 - 2026

V sekcii hospodárenie bol zverejnený návrh rozpočtu obce Ivachnová na roky 2024 - 2026. https://www.obecivachnova.sk/zverejnovanie/hospodarenie/rozpocet-1/

Detail

12.10.2023

Cyklo - turistický odiel OŠK obce Ivachnová 1

Cyklo - turistický odiel OŠK obce Ivachnová

Skupina nadšencov cykloturistiky v spolupráci s OŠK obce Ivachnová plánuje založiť cyklo-turistický oddiel OŠK obce Ivachnová.

Detail

Kalendár akcií