Navigácia

Obsah

ŠKOLNÉ: od januára 2019 je poplatok za školné 10.- €. Predškoláci tento poplatok neplatia.

Správy

Školský poriadok

Školský poriadok MŠ
vnútorný predpis celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

Rozhodnutie RUVZ

Zákaz prevádzky jednej triedy MŠ v čase od 19.1.2022 do 28.01.2022 celý text

ostatné | 24. 1. 2022 | Autor: Správca Webu

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Ivachnová

za školský rok 2011 - 2021 celý text

ostatné | 10. 11. 2021 | Autor: Správca Webu

Prevádzka a vnútorný režim MŠ Ivachnová do konca školského roka 2019/2020

Prevádzka a vnútorný režim MŠ Ivachnová do konca školského roka 2019/2020 celý text

ostatné | 28. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Kontakty určené na pomoc deťom a rodinám

Linky pomoci a organizácia poskytujúce pomoc celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správca Webu

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Termín zápisu detí do Materskej školy bude upresnený. celý text

ostatné | 18. 3. 2020 | Autor: Správca Webu