Obsah

ŠKOLNÉ: od januára 2019 je poplatok za školné 10.- €. Predškoláci tento poplatok neplatia.

Správy

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Ivachnová

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Ivachnová za školský rok 2021-2022 celý text

ostatné | 1. 2. 2023 | Autor: Správca Webu

Školné - mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole

od 1.1.2023 je účinné VZN celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor: Správca Webu

Úhrada nákladov v školskej jedálni

od 1.1.2023 je účinné VZN č. 4/2022 celý text

ostatné | 11. 1. 2023 | Autor: Správca Webu

Školský poriadok

Školský poriadok MŠ
vnútorný predpis celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

Kontakty určené na pomoc deťom a rodinám

Linky pomoci a organizácia poskytujúce pomoc celý text

ostatné | 18. 5. 2020 | Autor: Správca Webu