Naše aktivity

Denný poriadok

 • 06:30 – 08:30 – schádzanie, ranný filter, hry a hrové činnosti, cvičenie
 • 08:30 – 09:00 – hygiena, desiata
 • 09:00 – 10:00 – edukačné aktivity,
 • 10:00 – 11:30 – pobyt vonku
 • 11:30 – 12:00 – obed, hygiena
 • 12:00 – 14:30 – popoludňajší odpočinok
 • 14:30 – 15:00 – hygiena, olovrant
 • 15:00 – 16:00 – hry a hrové činnosti, hry podľa voľby detí

ANGLIČTINA: krúžok

TANEČNÁ: krúžok

ZBER PAPIERA. Raz za 3 mesiace prebieha u nás zber papiera. Zberový papier vymeníme za toaletný papier, vreckovky, alebo kuchynské utierky, podľa našich potrieb. Získané papierové výrobky slúžia výlučne pre účely MŠ. Nezbierame kartóny. Časopisy, letáky, papiere... treba zviazať špagátom. Uvítame zberový papier od rôznych občanov, organizácií, firiem.

ZBERNÉ NÁDOBY. V MŠ sa venujeme aj zberu:

 1. použité elektrobatérie
 2. elektroodpad
 3. tonery a cartridge
 4. staré mobilné telefóny

V MŠ máme na to pripravené špeciálne nádoby. Za nazbieraný odpad získavame body, ktoré potom vymieňame za učebné pomôcky ako: lep, fixy ...