Dokumenty

Rok 2023

Správa z kontroly prevodov nehnuteľného majetku Obcou Ivachnová v roku 2023

Správa_prevody_majetok_Ivachnova_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,57 kB

Správa hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová o kontrolnej činnosti v obci v roku 2023

Sprava_kontrol_cinnost_2023_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,34 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na I. polrok 2024

NÁVRH_Plán_KČ_Ivachnova_I_2024.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,95 kB

Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Ivachnová na rok 2023

Stanovisko_Návrh_ rozpočet_ 2023_Ivachnova.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,06 kB

Správy z vykonaných kontrol 2023

Správa z finančnej kontroly vedenia pokladne za 1.Q. 2023

Správa_pokladna_1_Q_2023_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 563,65 kB

Správa z finančnej kontroly vedenia účtovníctva Obce Ivachnová za 1. Q. 2023

Správa_faktury_1_Q_2023_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 546,36 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na II. polrok 2023

NÁVRH_Plán_KČ_Ivachnova_II_polrok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,12 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na I.polrok 2023

NÁVRH_Plán_KČ_Ivachnova_I_2023.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,95 kB

Rok 2022

Správa z vecnej a formálnej kontroly uznesení prijatých OZ Obce Ivachnová v roku 2022 a zverejnených na Web sídle obce

Správa_uznesenia_Ivachnova_2022 (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,23 kB

Správa hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová o kontrolnej činnosti v obci v roku 2022

Sprava_kontrol_cinnost_2022_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,48 kB

Správa z finančnej kontroly vedenia účtovníctva Obce Ivachnová za jún 2022

Správa_faktury_6_2022_Ivachnova (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,58 kB

Správa z finančnej kontroly vedenia pokladne za mesiac júl 2022 v Obci Ivachnová

Správa_pokladna_7_2022_Ivachnova (003).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,88 kB

Správa kontrolórky z vykonanej kontroly

Správa_pokladna_2022_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Ivachnová na II. polrok 2022

NÁVRH_Plán_KČ_Ivachnova_II_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 173,93 kB

Stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu obce Ivachnová na roky 2022, 2023 a 2024

Stanovisko_Návrh_ rozpočet_ 2022_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,05 kB

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022

NÁVRH_Plán_KČ_Ivachnova_I_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 368,88 kB

Správa z kontroly stavu nehnuteľného majetku Obce Ivachnová

Správa_majetok_Ivachnova_konecna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 616,61 kB

Správa z finančnej kontroly vedenia účtovníctva v obci Ivachnová

Správa_uctovnictvo_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 556,03 kB

Správa z vykonanej kontroly vnútorných predpisov Obce Ivachnová

Správa_vnutorne_predpisy_Ivachnova.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,32 kB

Správa z vykonanej kontroly prijatých uznesení OZ za rok 2019 a 2020

Správa_uznesenia_Ivachnova_2019_2020_zaver.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 587,09 kB
Zobrazené 1-20 z 23