Komisie OZ

  • sociálno-kultúrna
  • finančná
  • pre verejný poriadok
  • pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov