VZN

2024

VZN č. 1/2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZV 1 2024 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 193,82 kB

2023

VZN č. 1/2023 o miestnych daniach na území obce Ivachnová

VZN č. 12023 o miestnych daniach na území obce Ivachnová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 718,18 kB

VZN č. 2/2023 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2023 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,6 kB

Návrh VZN č. 2/2023 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 221,73 kB

Návrh VZN č.1/2023 o miestnch daniach na území obce Ivachnová

navr VZN o miestnych daniach 12023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 718,49 kB

2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

VZV 4 2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,72 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 32022 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 32022 obce Ivachnová o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,35 kB

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o miestnych dania na území obce Ivachnová

VZN č. 22022 o miestnych daniach na území obce Ivachnová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 706,34 kB

Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh vzn 32022 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 508,36 kB

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Ivachnová

navr VZN 22022 o miestnych daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 717,08 kB

Návrh VZN č. 1/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrhVZN 12022 o určení výšky dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,67 kB

2021

VZN č. 6/2021

vzn č. 62021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozppočtu obce Ivachnová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 694,29 kB

VZN č. 5/2021 o miestnych daniach na území obce Ivachnová

VZN č. 52021 o miestnych dania na území obce Ivachnová.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 718,79 kB

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

dodatok č. 1 k vzn 22021 o nakladaní s odpadmi.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,19 kB

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 373,85 kB

Návrh dodatku č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,51 kB
Zobrazené 1-20 z 67