Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

Návrh dodatku č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh dodatok č. 2 k vzn č. 62019 o miestnom poplatku za ko.pdf Stiahnuté: 14x

2021

Návrh dodatku č. 1 k vzn 2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

návrh dodatku č. 1 k vzn 22021 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 8x

2021

Návrh VZN č. 6/2021

návrh vzn o dotáciách 62021.pdf Stiahnuté: 6x

2021

Návrh VZN č. 5/2021

návrh VZN o miestnych daniach 52021.pdf Stiahnuté: 7x

2021

Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

návrh dodatok č. 1 k VZV1 2019.pdf Stiahnuté: 5x

2021

VZNč.4/2021 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Ivachnová

VZN 4-2021.pdf Stiahnuté: 22x

2021

VZN č. 3/2021 Obce Ivachnová, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda

VZN 3-2021 o miestnom referende.pdf Stiahnuté: 24x

2021

Návrh VZN č. 4/2021

VZN 4-2021.pdf Stiahnuté: 35x

2021

Návrh VZN č. 3/2021

VZN 3-2021 o miestnom referende.pdf Stiahnuté: 30x

2021

VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobními stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

VZN č. 2 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 51x

2021

VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebiska obce Ivachnová

VZN12021 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 35x

2021

Návrh VZN č. 2/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obcí obce Ivachnová

Návrh VZN č. 2 2021.pdf Stiahnuté: 86x

2021

Návrh VZN č. 1/2021

návrh VZN12021 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 128x

2020

Dodatok č. 1 k VZN obce Ivachnová č. 6/2019

dodatok č. 1 2020.pdf Stiahnuté: 90x

2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová č.1/2020

VZN 12020 o určení výšky dotácie (2).pdf Stiahnuté: 71x

2020

Dodatok č. 1

Návrh dodatok č. 1 2020.pdf Stiahnuté: 82x

2020

Návrh VZN č. 1/2020

návrhVZN 12020 o určení výšky dotácie ...pdf Stiahnuté: 91x

2019

VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vzn komunalny odpad 6 2019.pdf Stiahnuté: 192x

2019

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach na území obce

VZN miestne dane č.52019.pdf Stiahnuté: 164x

2019

VZN č. 3/2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

VZN 3 2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.pdf Stiahnuté: 164x

Stránka