Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2021

VZN č. 6/2021

vzn č. 62021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozppočtu obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 69x

2021

VZN č. 5/2021 o miestnych daniach na území obce Ivachnová

VZN č. 52021 o miestnych dania na území obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 89x

2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

dodatok č. 1 k vzn 22021 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 79x

2021

Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

dodatok č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku.pdf Stiahnuté: 57x

2021

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

dodatok č. 1 k VZV1 2019.pdf Stiahnuté: 70x

2021

Návrh dodatku č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh dodatku č. 2 k vzn 62019 o miestnom poplatku.pdf Stiahnuté: 82x

2021

Návrh dodatku č. 1 k vzn 2021o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

návrh dodatku č. 1 k vzn 22021 o nakladaní s odpadmi.pdf Stiahnuté: 59x

2021

Návrh VZN č. 6/2021

návrh vzn o dotáciách 62021.pdf Stiahnuté: 63x

2021

Návrh VZN č. 5/2021

návrh VZN o miestnych daniach 52021.pdf Stiahnuté: 76x

2021

Návrh Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

návrh dodatok č. 1 k VZV1 2019.pdf Stiahnuté: 72x

2021

VZNč.4/2021 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Ivachnová

VZN 4-2021.pdf Stiahnuté: 79x

2021

VZN č. 3/2021 Obce Ivachnová, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizovaní miestneho referenda

VZN 3-2021 o miestnom referende.pdf Stiahnuté: 86x

2021

Návrh VZN č. 4/2021

VZN 4-2021.pdf Stiahnuté: 85x

2021

Návrh VZN č. 3/2021

VZN 3-2021 o miestnom referende.pdf Stiahnuté: 89x

2021

VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobními stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová

VZN č. 2 2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ivachnová.pdf Stiahnuté: 102x

2021

VZN č.1/2021 o ochrannom pásme pohrebiska obce Ivachnová

VZN12021 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 90x

2021

Návrh VZN č. 2/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obcí obce Ivachnová

Návrh VZN č. 2 2021.pdf Stiahnuté: 138x

2021

Návrh VZN č. 1/2021

návrh VZN12021 o ochrannom pásme pohrebiska.pdf Stiahnuté: 187x

2020

Dodatok č. 1 k VZN obce Ivachnová č. 6/2019

dodatok č. 1 2020.pdf Stiahnuté: 146x

2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ivachnová č.1/2020

VZN 12020 o určení výšky dotácie (2).pdf Stiahnuté: 129x

Stránka