Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2015

Návrh VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrh_vzn_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf Stiahnuté: 255x

2015

VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2.pdf Stiahnuté: 203x

2015

VZN č. 3/2015o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

vzn_volebne_plagaty.pdf Stiahnuté: 203x

2015

VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_ivachnova_dan.pdf Stiahnuté: 240x

2016

Návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

navrh_vzn_o_nakl._s_ko_0.pdf Stiahnuté: 256x

2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn_obce_o_nakladani_s_ko.pdf Stiahnuté: 457x

2016

Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ...

navrh_vzn_c._22016_o_urceni_vysky_dotacie_na.pdf Stiahnuté: 212x

2016

VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ....

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2_hotove.pdf Stiahnuté: 204x

2016

Návrh VZN č. 3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu...

vzn_3-2016.docx Stiahnuté: 218x

2016

VZN č. 3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu: a) za pobyt detí v MŠ b) nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

vznc.3-2016.docx Stiahnuté: 272x

2017

Návrh VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_navrh.pdf Stiahnuté: 240x

2017

VZN č. 1/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2_hotove_1.pdf Stiahnuté: 227x

2018

Návrh VZN č.1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej škoky, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019

vzn_12018_o_urceni_vysky_dotacie_2.pdf Stiahnuté: 244x

Stránka