Štatistické údaje

počet obyvateľov (stav k 1.1.2023): 713

  • muži: 343
  • ženy: 370

narodili sa: 6

  • muži: 3
  • ženy: 3

umreli: 0

prisťahovali sa: 14

  • muži: 7
  • ženy: 7

odsťahovali sa: 7

  • muži: 3
  • ženy: 4

stav k 31.12.2023: 726

  • muži: 350
  • ženy: 376