Kalendár vývozu odpadu

Vývoz papiera: 4.6.2024

Vývoz plastov: 6.6.2024

Vývoz TKO párny týždeň vo štvrtok

Zamestnanci realizujúci vývoz separovaných zložiek začínajú pracovnú dobu od 6.00 hod. Prosíme občanov, aby si vykladali nádoby alebo vrecia večer alebo zavčasu ráno.

Žiadame občanov, ak davajú separované zložky do inej nádoby podľa farby ako je na to určená, aby si ju riadne označili.

 Upozorňujeme podnikateľské subjekty , aby si poriadne označovali nádoby na separovaný odpad, nie vždy vie šofér posúdiť , či vývoz je od podnikateľa a či od občana.

Obec Ivachnová ponúka na základe podnetov od občanov možnosť obrátiť sa na obecný úrad s požiadavkou pomoci pri odovzdávaní recyklovaného skla do zberných nádob. Poprosíme občanov aby túto službu využívali občania so zdravotným znevýhodnením. Za pochopenie ďakujeme. Nahlasovať požiadavku na zber separovaného skla máte možnosť v čase:

  • Pondelok 7:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod.
  • Streda 7:00 - 12:30, 14:00 - 17:00 hod.
  • Piatok 7:00 - 11:00

na tel. čísle: +421 44 4392 215, mobil: 0902 821 642.