Úrad

Kontakt

Pracovníci obecného úradu:

  • Ivana Cibuľová
  • Monika Krakovská

Hlavný kontrolór obce:

  • PhDr. Desana Stromková

Úradné hodiny

  • Pondelok: 7:00 - 12:00, 13:00- 15.00 hod.
  • Streda: 7:00 - 12:30, 14:00 - 17:00 hod.
  • Piatok: 7:00 - 11:00 hod.