Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2019

Návrh VZN č. 4/2019

návrhVZN č. 4 2019 o určení výšky dotácie.pdf Stiahnuté: 277x

2019

Návrh VZN č. 2/2019

prevádzkový poriadok pohrebiska v k. ú. obce Ivachnová

návrh vzn o pohrebisku.pdf Stiahnuté: 376x

2019

VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivachnová

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 2019.pdf Stiahnuté: 282x

2018

Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 3/2016

Dodatok VZN k VZNč 32016.pdf Stiahnuté: 185x

2018

VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiada základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2019

VZN 12018 o určení výšky dotácie.pdf Stiahnuté: 190x

2018

Dodatok č. 1/2018 k VZV č. 4/2015

Dodatok VZN k VZNč 4 2015.pdf Stiahnuté: 200x

2018

Návrh Dodatok č.1/2018 k VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrh_dodatku_vzn_k_vznc_4_2015.pdf Stiahnuté: 226x

2018

Návrh Dodatok č.2/2018 k VZN č.3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu: a) za pobyt detí v MŠ b) nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

navrh_dodatku_vzn_k_vznc_32016.pdf Stiahnuté: 193x

2015

Návrh VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

n_a_v_r_h_vzn_o_urceni_vysky_dotacie.pdf Stiahnuté: 153x

2015

Návrh VZN č. 3/2015o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

navrh_vzn_volebne_plagaty.pdf Stiahnuté: 158x

2015

Návrh VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

navrh_vzn_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf Stiahnuté: 200x

2015

VZN č.2/2015 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej, umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia na rok 2016

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2.pdf Stiahnuté: 159x

2015

VZN č. 3/2015o umiestňovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách obce počas volebnej kampane

vzn_volebne_plagaty.pdf Stiahnuté: 163x

2015

VZN č.4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

vseobecne_zavazne_nariadenie_obce_ivachnova_dan.pdf Stiahnuté: 194x

2016

Návrh VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

navrh_vzn_o_nakl._s_ko_0.pdf Stiahnuté: 203x

2016

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom

vzn_obce_o_nakladani_s_ko.pdf Stiahnuté: 385x

2016

Návrh VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ...

navrh_vzn_c._22016_o_urceni_vysky_dotacie_na.pdf Stiahnuté: 160x

2016

VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ....

vzn_o_urceni_vysky_dotacie_2_hotove.pdf Stiahnuté: 167x

2016

Návrh VZN č. 3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu...

vzn_3-2016.docx Stiahnuté: 175x

2016

VZN č. 3/2016 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu: a) za pobyt detí v MŠ b) nákladov a podmienky úhrady v ŠJ

vznc.3-2016.docx Stiahnuté: 215x

Stránka