Jednota dôchodcov

Informácie o základnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska Ivachnová

ZO JDS v Ivachnovej vyhodnotila svoju činnosť za 10 rokov a to od  roku   2013 do roku 2023.

Vážení občania dovoľte mi ako predsedníčke organizácie, aby som Vás oboznámila s činnosťou  nás dôchodcov za uplynulé desaťročné obdobie.

Výbor pracoval v zložení: Ing. Fridrichová Ružena, Huntošová Anna, Baďová Magdaléna, Filický Jozef a Baďová Vilma

Revízna komisia pracovala v zložení: Ing. Garaj Juraj, Krakovská Magdaléna,  a Krakovská Mária.

Naša činnosť bola prispôsobená  na aktivity, ktoré sa konali v rámci okresu a taktiež sme rozvíjali svoju činnosť v podmienkach našej organizácii.

Po založení organizácie dňa 6.2.2013 sme sa stretávali v zasadačke MŠ, chceli sme mať svoju  miestnosť a tak sme požiadali starostu obce a zastupiteľstvo o pridelenie miestnosti v KD, ktoré nám vyhovelo. Boli vymenené okná, vybielená miestnosť a taktiež zakúpené stoličky. Dokázali sme sa zorganizovať a klubovú miestnosť zariadiť, čo nám všetkým slúži ku cti.

Svoju činnosť sme spočiatku zamerali na akciu Našim predkom vzdávame úctu, zaujímavé predmety  boli pozbierané našimi členmi po celej obci a vystavené v KD. Najviac výstavu obdivovali mladí ľudia, ktorí ocenili prácu staršej generácie.

Nasledovala akcia Práca šikovných rúk a nápadov. Svoje práce priniesli občania spoločne s rodinnými príslušníkmi. Obohatením bola časť p. Otílie Sliackej, rod. Moravčíkovej pod názvom Hra farieb. Poďakovali sme sa občanom osobne i prostredníctvom článku v Spoločníku.

Na uvedených výstavách bolo mnoho návštevníkov zo susedných obcí a taktiež žiaci ZŠ z Liptovskej Teplej a deti z MŠ Ivachnová.

Ďalšia úspešná akcia bola vysadenie stromkov na pozemkoch pasienkového spoločenstva Ivachnová v lokalite Chrasť pod heslom Poznaj náš les , zasaď strom a chráň prírodu, kde sa zúčastnili starí rodičia so svojimi vnúčatami. Deťom sa táto akcia páčila a my dospelí sme sa tešili s nimi. Posedeli sme si v lese na  chate pri opekačke, spolu sme si zaspievali ľudové piesne. Táto akcia sa zopakovala ešte raz pred veternou kalamitou.

Každý rok  sa konali okresné fašiangové posedenia na ktorých sme sa vždy zúčastnili v určenom počte. Tešili sme sa na príjemnú atmosféru s tancom a tombolou, s programom, kde sme postretávali známych s celého okresu a môžem povedať, že každý  z nás si to užíval.  Žiaľ v roku 2021 a 2022 sa posedenie nekonalo pre Coronu – 19 ako aj viacero podujatí.  Tešíme sa, že  v budúcnosti sa i takéto akcie obnovia. Do tomboly nám každý rok prispel i  náš starosta, za čo mu ďakujeme.

Okresná organizácia každoročne prideľuje poukazy na rekondičný pobyt so zľavou 50 € na každý poukaz  a my sme využili zatiaľ  každoročne poukazy  a zúčastnili sa  manželia   Baďovci, Huntošovci , Krakovský, Filický, Garajovci aj členky Fridrichová Ružena a Krakovská Magda ,Šimalčíková Anna a Krakovská Mária. Tieto pobyty je treba využiť a už  teraz je potrebné vedieť kto pôjde v tomto roku. Musíme sa pripraviť na jedno alebo dve miesta, lebo nie všetky organizácie tieto pobyty využívajú a v  prípade ponuky sme pripravení osloviť členov, ktorí by chceli  ísť do kúpeľov, aby sme im tento pobyt  umožnili .

Vydarenou akciou sú okresné športové hry a posedenie pri guláši , ktoré sa konali viackrát v Liskovej, v Liptovskej Teplej a vlani v Komjatnej.

Najlepší sa potom zúčastňujú na krajských športových hrách.

I naďalej pokračujeme  v organizovaní  štvrťročných posedení jubilantov, kde oslavujeme narodeniny a meniny každého člena. Tieto  veselé posedenia sa konajú pravidelne v našom klube. Uvedené posedenia sa stali príjemným zážitkom, kde si pripomenieme kto v štvrťroku oslavuje  meniny a narodeniny a na to sa skladáme do zvláštneho fondu, ktorý slúži len na tento účel .

Akcia Ružomberská lýra – je veľkým sviatkom  účinkujúcich aj divákov. Konala sa v Sliačoch, v Liptovskej  Lúžnej, v Liptovských Revúcach i v Ružomberku ale vlani bola vo vynovenom KD v Liskovej. Je náročné organizovať takéto podujatie, ale dojem  z vystúpení  je veľmi dobrý a príjemný a preto je potrebné i naďalej pokračovať so šírením našej ľudovej kultúry.

Každý rok sa konajú Cyrilometodejské hody v našej obci,   ktoré organizuje  obecný úrad  pod vedením starostu. Pomohli sme pri varení gulášu a prípravných prácach .

Raz bola táto akcia spojená i s dňom detí a naša ZO  pre deti  vystavovala miniatúry prístrojov, ktoré sa v minulosti používali v domácnostiach a deti hádali na čo slúžili (mažiar, dbanky, zvončeky, hrable, cepy, kosa, drevený lúskač orechov, naberačka medu, žehlička na uhlie, habarka, črpáky, mlynček na kávu... )

Deti si potom chytili rybku, na ktorej bolo číslo s otázkou, ktorú bolo treba zodpovedať. Boli to otázky, týkajúce sa našej obce. ( koľko zvonov má kostol, aká rieka preteká dedinou, kto je náš starosta, koľko máme obyvateľov, čo svieti večer pri chrasti, čo máme v erbe našej obce...)

Treba spomenúť i turistické výlety, ktoré sa konali v Švošove, Kalamenoch, Martinčeku , v Komjatnej, v Ľubochni i v Stankovanoch. Počas celého podujatia sa venovali všetkým starostovia príslušnej obce. 

Organizovali sme  Katarínske posedenia a to v KD Ivachnová. My sme to organizovali a pozvali sme aj dôchodcov z L.Teplej, z  L. Michala i z Bešeňovej.  O hudbu sme mali postarané dis-jokeom , ktorý zahral, čo nám na očiach videl. O občerstvenie sme sa postarali všetci spoločne  a podali sme prípitok, kávu a čaj zdarma . Pozdraviť nás prišiel náš starosta i pán farár. V roku 2017 sa uvedené posedenie v takom rozsahu nekonalo. Tento rok bude v Liptovskej Teplej.

Raz sa konalo aj  posedenie s tancom v Liptovskom Michale, zúčastnili sme  sa a bavili sme sa vynikajúce . Bolo to pre nás niečo nové  nemuseli sme organizovať ale sa len baviť. V roku 2022  sme po Corone obnovili toto posedenie , boli  pozvaní aj členovia z Turíka. Tento ročník bol oživený speváčkami z Liptovskej Teplej ako aj hudobníkmi, ktorí nám pripomenuli české pesničky. Nezabudnuteľné vystúpenie z aktuálnymi príbehmi zo života mladých i nás starších predviedli naše členky Oľga a Mária v prestrojení.

V rámci výstavy záhradkárskych výpestkov  členovia našej jednoty dôchodcov obohatili výstavu  fotografiami našej obce na paneloch, taktiež boli vystavené odevy  v ktorých sme my prezentovali módu našich mladých liet a ručné práce boli taktiež so záujmom sledované.

Členovia JDS  sa zúčastnili na akcii Kačacie hody, ktorú sme si objednali v KD Ivachnová a vlani v Kúrii, kde sme pokračovali v zábave a speve.

V roku 2019 sme boli pozvaní  do KD v Liptovskej Teplej na divadelné  predstavenie Polnočná omša,  v ktorom sa predstavili absolventi Konzervatória z Košíc. Predviedli vynikajúce výkony  a podanie tohto náročného diela prítomní prežívali so zatajeným dychom ale po ukončení odmenili účinkujúcich dlhotrvajúcim potleskom. Veríme, že v budúcnosti uvidíme týchto mladých ľudí aj v iných predstaveniach. Vlani nás pozvali na predstavenie do Sielnice, ale pre coronu sme  sa nezúčastnili.

Jednou s posledných akcií v roku 2019 bolo odovzdanie knihy Babička rozprávaj alebo Dedko rozprávaj za účasti starostu obce. Požiadali sme o dotáciu Obecné zastupiteľstvo  v Ivachnovej a naša aktivita bola podporená. Je teraz na nás, aby sme  svoje spomienky ukladali do knižky, ktorá bude pre našich najbližších vzácnym darom i keď my už  tu nebudeme.     

Vlani v júni sme sa vyviezli ku krížu pri Chrasti a za krásneho dňa sme obdivovali krásu okolia,  rozostavanú obec Ivachnovú a zakončili sme spoločným piknikom.

Jednou z najvydarenejších akcií bol v roku 2014 bol okresný Guláš, ktorý sa konal v Našej záhrade pri KD ,vtedy sa zúčastnilo akcie 180 dôchodcov z okresu. Pri každom stretnutí predsedov  ZO ma provokovali či si to nezopakujeme. No ja som odolávala pretože sú väčšie organizácie, nech tiež ukážu čo vedia.

Nakoniec som privolila , keď to odôvodnili našou prekrásnou záhradou a blízkosťou KD, ktorý poskytne prístrešok v nepriaznivom počasí.

Bolo to náročné podujatie na nás všetkých , ale Dňa 3. augusta 2022 sa uskutočnil Okresný guláš v Ivachnovej. Mali sme radosť, keď sa naša záhrada zažiarila ako rozkvitnutá lúka, kde sedeli zástupcovia  ZO  v počte 240 oblečených v pestrofarebných tričkách s logom svojich obcí a veselo sa zabávali. Pomohli nám naši priatelia z Teplej a čo viac sme si mohli priať ako prekrásne počasie, ktoré nám prialo.

Pri tejto akcii bol aj program výnimočný, pretože  každá organizácia predviedla svoje piesne a tance a nikto sa nenudil.

Zaujímavý bol aj počet starostov, ktorí prišli našu spoločnú zábavu podporiť.

Vážení prítomní zhodnotila som obdobie našej činnosti ale neboli ešte spomenuté návštevy a výlety,  kde sa zúčastnilo menej členov individuálne, alebo so susednými organizáciami  o čom vie najlepšie členka výboru Magda Baďová a členky, ktoré sa týchto akcií zúčastňujú.

Vidíte,  že sme v uplynulom období žili ako organizácia všestranne  a preto je teraz na nás pripraviť i v tomto roku ešte nové aktivity, čím si našu činnosť spríjemníme a dokážeme si, že sa stretávame radi , že nám na sebe  a tejto spoločnosti záleží  z čoho sa úprimne tešíme.

Na zasadnutí  predsedov ZO, ktoré sa konalo v Liptovskej Teplej, dňa 21.2. 2022 predseda OO Ing. Straka  poďakoval členom, že sa dôstojne správali počas pandémie a väčšina členov sa dalo zaočkovať , čo môžeme potvrdiť, že tak bolo aj v našej organizácii. Veríme, že situácia sa zlepší, ale musíme si i naďalej na svoje zdravie dávať pozor.

To, čo sa deje teraz na Ukrajine, každý z nás určite odsudzuje -vojnový konflikt , napadnutie Ruskom pod vedením Putina , kde prichádzajú o domov nevinní ľudia dospelí i deti. My sme vo veku, kedy sa najviac bojíme o svoje deti vnúčatá, ale hlavne veríme,  že aj tento problém sa vyrieši, hoci najviac  budeme dlho trpieť po ekonomickej stránke.

Je potrebné i tieto skutočnosti sledovať  , modliť sa za zdravie i za pokoj vo svete pre všetky národy.

Zhrnula som  činnosti, ktoré nás napĺňali v minulom volebnom období a snažme sa do svojich ďalších  dní prinášať lásku, optimistické myslenie a nápady,

ktoré nás i našich blízkych potešia. Nech  v  nás nájdu oporu, milé slovo a hlavne útočisko pokoja. Verte mi, že sa to každému z nás vráti vtedy, keď to budeme najviac potrebovať.

Verím, že sa znovu nadýchneme pokiaľ nám to situácia dovolí, že  s elánom chytíme druhý dych a to s úsmevom a toleranciou jeden k druhému

Ďakujem za spoločne strávené chvíle a prajem veľa zdravia do budúceho obdobia.

Predsedkyňa  ZO JDS Ivachnová: Ing. Ružena Fridrichová

V Ivachnovej dňa 20. novembra 2023