Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať dokonca januára

Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci, ktorí minulý rok v obci Ivachnová kúpili nehnuteľnosť, predali ju, darovali, či dostali do daru alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť.

Podať daňové priznanie je potrebné v prípade nadobudnutia nových nehnuteľnosti, zmeny vlastníckych vzťahov k pôvodnej nehnuteľnosti alebo v prípade dedičstva – rozdelenia na nových spoluvlastníkov. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Pre správne vyplnenie daňového priznania je dôležité uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a  najmä výmeru nehnuteľnosti. Výpočet výšky dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre daný typ nehnuteľnosti a jej výmery. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti alebo v rozhodnutí odboru katastra nehnuteľnosti, či v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť.

Ako vyplniť a podať priznanie?

 

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Vyplniť a podať ho môžete:

  • v papierovej forme prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne, alebo si ustanoviť zástupcu, alebo ho zaslať poštou. Tlačivo Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.21 MB
  • v elektronickej forme prostredníctvom elektronického formulára Aby ste mohli formulár odoslať a podpísať je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (EID karta) na portáli.

Prílohy

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,21 MB
Dátum vloženia: 4. 1. 2024 8:58
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 1. 2024 9:11
Autor: Správca Webu