Navigácia

Obsah

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

V nedeľu 16. októbra našim spoluobčanom s trochu skorším dátumom narodenia, spríjemnili deti z materskej školy svojim vystúpením v kultúrnom dome. Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce V. Guoth. Po programe detí si naši seniori posedeli pri malom občerstvení, ktoré pripravili členovia kultúrnej komisie.
Text/foto Milan Krakovský